„Управление на екипи от разстояние“
 бе лекцията на г-н Петър Иванов, международен бизнес трейнър и шампион на България за ветерани по хвърляне на копие и диск, който представи основните опорни точки за изграждането на силен и мотивиран екип и даде ценни съвети за успешната му работа и постигането на бързина, качество и продуктивност. Ключов фактор за успеха е доверието, което съчетава личните качества и професионалните умения на всеки специалист от екипа. Основните опорни точки за създаването на силен екип са: яснота (фокус върху личността, матрица на силните страни, взаимозависими цели), структурирана комуникация (екипни срещи, личен пример, гъвкав подход) и дух на победа (стимули, мотивации, награди).  Втората лекция на г-н Иванов беше „Тайните на успеха“, в която той открои 3 важни точки за постигане на успех: поставяне на ясни цели и визия, по-големи от собствените и ангажиращи целия екип, изключително много работа, мобилизиране и мотивиране на всеки член от екипа. Пътят към успеха е свързан с излизане от зоната на комфорт и приемане на нови предизвикателства.

Свързани статии