След появата на ботулиновия токсин на естетичния пазар както лекарите, така и пациентите бързо свикнаха с него. Ботулиновият токсин е познат на всички, дори и на тези, които никога не са го ползвали. С филърите обаче не е така. Огромният брой препарати на пазара и множеството брандове доведе до това, че все още филърите се възприемат само като продукти за запълване на бръчки и увеличаване на устните. А всъщност филърите са подходящи за цялостна хармонизация на лицето, тъй като решават широк спектър от естетични проблеми. Днес се прилага глобален подход при моделиране на лицето, включващ не само корекция и запълване на бръчки, а и работа с обеми и лифтинг, както и умение правилно да се акцентира върху индивидуалните особености на пациента.

Информираността на пациента – гаранция за отлични резултати
Днес пациентите в една или друга степен са запознати с методите за естетични корекции и посещават естетичния специалист с искане за конкретна процедура. Много по-малко пациенти говорят за съществуващ проблем, който изисква корекция и постигане на желан резултат. От една страна това е добре, защото на специалиста не се налага надълго да разказва за предстоящата процедура, но от друга, пациентът може да се заблуждава в същността на естетичния си проблем или да има нереалистични очаквания от процедурата, формирани от атрактивни реклами.
Въпреки изобилието от информация за различните филъри и инжекционни препарати, все още могат да се видят лоши резултати при моделиране на лицето, тъй като се следва правилото „колкото повече, толкова по-добре”. В резултат се получават „раздути“ лица, „напомпани“ устни или променени отделни черти на лицето, които не хармонират с цялостната визия. Обемното моделиране на лицето е сложна задача, а не просто попълване на бръчки и изисква висока компетентност от страна на специалиста.

Kompl-podhod-2.jpg

Трудноуловими, но значителни изменения
Не трябва да се забравя, че моделирането на лицето не е само корекция на възрастовите промени. Освен това резултатите от обемното моделиране на лицето трябва да са естествени и да не привличат излишно внимание. Правилният подход е в поставяне на акцентите и запазване на индивидуалните черти на лицето. Факт е, че всички пациенти искат да изглеждат по-млади, но това желание трябва да е в разумни граници. Една 70-годишна пациентка не може и не бива да изглежда като 30-годишна, каквито и инвазивни или неинвазивни процедури да приложи специалистът. Затова е добре по време на консултацията пациентът да покаже снимка отпреди 5 или максимум 10 години, с помощта на която специалистът правилно да определи целта на антиейджинг процедурата и да подбере подходящите препарати.
Независимо от възрастта, пациентът трябва да има реалистични очаквания от естетичната процедура. Целта на обемното моделиране е баланс и хармония на лицето, както и едва доловимо за околните, но значително изменение.

При обемното моделиране на лицето е важно:

1. Да се определят зоните, които са загубили обем, както и степента и причините за образуването на бръчки и гънки, които придават дисхармония на лицето.

2. Да се определят дълбочината и техниката на инжектиране на филъра, което изисква отлично познаване на анатомията на стареенето, както и възможните рискове при провеждането на инвазивни процедури.

3. Да се избере най-подходящият препарат за конкретната цел на базата на физико-химичните свойства на филъра.

Ключов момент се явява изборът на препарат, който да е безопасен, ефективен и същевременно да осигурява оптимална продължителност на резултата. Съвременното изобилие на филъри изисква да се познават и най-малките разлики в техния състав, физико-химичните свойства и принципът им на действие. Познаването на тези тънкости спомага за постигането на резултати, съответстващи на очакванията на пациента. 

Свързани статии