Шията е не по-малък издайник на възрастта, а за съжаление е и често пренебрегвана – в повечето случаи отсъстват грижи за тази не по-малко чувствена част от женското тяло. Областта на шията е във фокуса на специалистите по естетична медицина и използването на различни методи за корекция на възрастовите изменения е свързано от една страна с анатомо-физиологичните й особености, а от друга – с нетрайния или слабо изразен естетичен резултат.

Експерти в областта на естетичната медицина са разработили скала на визуалните възрастови изменения на шията, която се базира на определяне морфотипа на стареене на тази зона и общия сбор от точки (оценка от 0 до 3 точки) по следните показатели: наличие и изразеност на хоризонтални и компенсаторни бръчки, състояние на кожата на шията (палпаторно и визуално), състояние на подкожната мастна тъкан, състояние на мускулите (платизма) на шията в покой и в динамика. Сборът точки определя степента на изразеност на външните възрастови изменения и е в помощ на практикуващите специалисти при избора им на най-подходящи методи за естетични корекции на шията.

Морфотип на стареене
Различават се два основни морфотипа на стареене на шията (в известна степен това делене е условно): дребнобръчков и деформационен. При дребнобръчковия морфотип кожата на шията е тънка и недобре „споена“ с подлежащите тъкани, подкожната мастна тъкан е слабо развита, наблюдава се хиперактивност на платизмата. За деформационния морфотип на стареене е характерна по-плътна кожа на шията, добре изразена подкожна мастна тъкан, деформационни изменения по ъгъла на долната челюст и в субмандибуларната зона.

Бръчки
В областта на шията се наблюдават два основни типа бръчки: хоризонтални (колиета на Венера) и компенсаторни. Хоризонталните най-често са 2 или 3, могат да се визуализират още на 30-годишна възраст, като особено видими стават в менопаузата и при изразени патологични състояния на свързващия мускулен апарат. Компенсаторните бръчки се простират като радиални лъчи, могат да бъдат къси или по-дълги, както и да се пресичат помежду си.

Оценка в точки: 0 – отсъстват, 1 – единични, 2 – изолирани хоризонтални бръчки, 3 – множество хоризонтални и компенсаторни бръчки.

Атрофични изменения в дермата и епидермиса
Атрофичните изменения се характеризират с намаляване дебелината на дермата, уплътняване роговия слой на епидермиса, понижаване еластичността и тургора на кожата. Наблюдават се още поява на хипер- и/или хипопигментни петна, както и множество телеангиектазии в зоната на шията и деколтето, съдови малформации, пигментни невуси. Всички тези признаци показват понижаване активността на фибробластите, увреждане на колагеновите нишки и намаляване синтеза на нов колаген.

Оценка в точки:
0 – отсъстват пигментации и съдови нарушения; 1 – минимални изменения, изразяващи се в сухота и понижаване бариерната функция на кожата, няма пигментации и тестът за еластичност (с пощипване) на кожата е отрицателен; 2 – средни по степен изменения, свързани с незначителна пигментация и единични телеангиектазии, като при теста за еластичност кожата се връща в изходно положение след 1–2 секунди; 3 – значителни изменения, които се характеризират с понижен тургур, отпускане на тъканите, изразена сухота, множество пигментации и телеангиектазии, а тестът за еластичност на кожата е положителен.

Състояние на подкожната мастна тъканРазпределението на подкожната мастна тъкан силно се различава при деформационния и дребнобръчковия тип на стареене на шията.

Оценка в точки: 0 – оптимално количество на подкожна мастна тъкан; 1 – при деформационния тип се налбюдава локална хипертрофия на подкожната мастна тъкан, а при дребнобръчковия – хипотрофия; 2 – при деформационния тип е налице субтотална хипертрофия на подкожната мастна тъкан, а при дребнобръчковия – субтотална хипотрофия; 3 – за деформационния тип е характерна тотална хипертрофия на подкожната мастна тъкан, а за дребнобръчковия – атрофия.

Състояние на платизмата
Въз основа на скалата за класификация на бандовете (вертикални линии) на платизмата Validated Dynamic Platysmal Bands Scale (Merz, VDPBS 2011) е разработена оценката на състоянието на платизмата в точки:

0 – нормален тонус, отсъствие на бандове на платизмата в покой и динамика (1 точка по VDPBS); 1 – бандовете на платизмата не са изразени в покой и са слабо изразени в динамика (2 точки по VDPBS); 2 – бандовете на платизмата не са изразени или са слабо изразени в покой и умерено изразени в динамика (3 точки по VDPBS); 3 – бандовете на платизмата са умерено изразени в покой и силно изразени в динамика (4–5 баллов по VDPBS).

След оценката на всеки от четирите показателя и сумирането на съответния брой точки може да проверят резултатите:

• От 0 до 3 точки – няма възрастови изменения или са налице начални процеси на стареене в областта на шията.

• От 4 до 6 точки – умерени възрастови изменения.

• От 7 до 9 точки – изразени възрастови промени.

• От 10 до 12 точки – максимално изразени възрастови изменения на шията.

Скалата на визуалните възрастови изменения позволява с голяма достоверност да се определи степента на изразеност на промените в областта на шията и да се улесни изборът на практикуващите специалисти за най-подходяща методика за естетични корекции в тази зона. Най-предпочитаният метод за изглаждане на бръчките в областта на шията е мезотерапия със специални продукти, съдържащи хидратиращи, подхранващи и стягащи кожата активни съставки. При силно изразени хоризонтални бръчки се препоръчва запълването им със специално разработен за зоната на шията хиалуронов филър. В случаите, когато са налице максимално изразени възрастови промени, те могат да се отстранят с помощта на естетичната хирургия.

Важно е да се отбележи, че за кожата на шията също трябва да се полагат редовни козметични грижи – подходящи професионални терапии в салона и прилагане на продукти за домашна употреба.  

Свързани статии